Förteckning över
Mästarsångare

En förteckning över de korister som avlagt mästarsångarprovet före år 2016 hittas här i pdf-format

Mästarsångare

 

Följande korister har avlagt Mästarsångarprovet och kan hädanefter titulera sig Mästarsångare:

425 Alexander Nykvist, Åbo Sångarbröder Musices Amantes, 1T            2023

424 Olli Liljeström, Studentkören Brahe Djäknar, 1B

423 Otto Lindén, Åbo Sångarbröder Musices Amantes, 1T

422 Alexander Nykvist, Studentkören Brahe Djäknar, 2T

421 Walter Stål, Studentkören Brahe Djäknar, 2T

420 Otto Lindén, Studentkören Brahe Djäknar, 2B

419 Andreas Näsman, Studentkören Brahe Djäknar, 1B

418 Mikael Nyman, Studentkören Brahe Djäknar, 1T

417 Roger Lönnberg, Manskören Raseborg, 2B                      2021

416 Johan Nyholm, Manskören Raseborg, 2B

415 Felix Lönnqvist, Manskören Raseborg, 2T

414 Asser Kaksonen, Muntra Musikanter, 2T

413 Kurt Svens, Muntra Musikanter, 2T

412 Nils Lindroos, Ekenäs Manskör, 1B

411 Carl von Numers, Muntra Musikanter, 2B                         2019

410 Jan Bäckström, Muntra Musikanter, 1B

409 Robert Berglund, Muntra Musikanter, 2T

408 Jonne Sandström, Muntra Musikanter, 1T

407 Torsten Stjernberg, Muntra Musikanter, 2B                     

406 Stefan Björkbom, Mariehamns Kvartetten, 2B

405 Martti Jalava, Manskören Raseborg, 1T

404 Jan Strandberg, Muntra Musikanter, 1T

403 Håkan Björk, Manskören Raseborg, 2B

402 Anders Grönqvist, Muntra Musikanter, 2B

401 Göran Schultz, Muntra Musikanter, 1T

400 Jerker Mårtenson, Muntra Musikanter, 2T

399 Martin Uunila, Muntra Musikanter, 1B

398 Ingmar Olsson, Muntra Musikanter, 2T

397 Henrik Hildén, Muntra Musikanter, 1T

396 Tom von Weissenberg, Muntra Musikanter, 1B

395 Sebastian Sandström, Brahe Djäknar, 1T

394 Anders Borgström, Muntra Musikanter, 2B

393 Karl Fagerholm, Mariehamns Kvartetten, 1 T                   2018

392 Gus Palmqvist, Mariehamns Kvartetten, 2 T

391 Kim Jansson, Mariehamns Kvartetten, 1 T

390 Hasse Lillkull, Muntra Musikanter, 2 B

389 Robert Östman, Akademiska Sångföreningen, 2 T

388 Hannu Kauhanen, Akademiska Sångföreningen, 1 B

387 Philip af Hällström, Akademiska Sångföreningen, 1 T

386 Johan Nyman, Akademiska Sångföreningen, 2 B

385 Börje Sjöblom, Wasa Sångargille, 1 T

384 Jouko Helin, Wasa Sångargille, 2 T

383 Yrjö Salomaa, Wasa Sångargille, 2 B

382 Jan Otto Andersson, Åbo Sångarbröder Musices Amantes, 1 B

381 Walter Stäl, Brahe Djäknar, 1 B

380 Andreas Näsman, Brahe Djäknar, 2 B

379 Peik Nordström, Brahe Djäknar, 1 T

378 Otto Lindén, Brahe Djäknar, 2 T

377 Stefan Kalmer , Mariehamns Kvartetten, 2 T

376 Anders Teir Kristinestads Manskör 2T                               2017

375 Matz Rasmus Kyrkslätts MK 1B

374 Ove Forsman Runebergskören BSB/MK Raseborg 2B

373 Alexander Zilliacus Akademiska Sångföreningen 2B

372 John Tallqvist Akademiska Sångföreningen 1B

371 Kristoffer von Alfthan Kristinestads MK 1T

370 Mikael Bodman Kristinestads MK 2B

369 Kasper Sundström Akademiska Sångföreningen 2B

368 Jonathan Höglund Akademiska Sångföreningen 1T

367 Kurt Grönroos Akademiska Sångföreningen 2T

366 Emil Floman Akademiska Sångföreningen1B

365 Markus Nymark Runebergskören BSB 1B

364 Kjell Karlsson Runebergskören BSB 2T

363 Jerker Illman Runebergskören BSB 2B

362 Patrik Hettula Runebergskören BSB 1T

361 Johan Lund Sällskapet MM 2B

360 Sten Holmström Sällskapet MM 1B

359 Jan-Ola Sunabacka ÅSMA/Runebergskören BSB 1B

358 Karl-Johan Furustam Runebergskören BSB 2T

357 Tom Allen Runebergskören BSB 1B

356 Johan Wiksten Runebergskören BSB 1B

355 Kjell Adolfsson Runebergskören BSB 2B

354 Christian Sandström KyM 2T                                           2016

353 Bo Belfrage MM 2B

352 Mathias Thylin Akademiska Sångföreningen 1B

351 Anders Pohjola Akademiska Sångföreningen 2T

350 Simon Djupsjöbacka Akademiska Sångföreningen 1T

349 Rikhard Dahlström Akademiska Sångföreningen 2B

348 Andreas Söderholm BD & ÅSMA 2T

347 Robin Sjöstrand BD & ÅSMA 1B

346 Fredrik Bärg BD & ÅSMA 1T

345 Zacharias Aarnio BD & ÅSMA 2B

344 Jan C. Westerlund MM 1B

343 Bengt Rosenqvist MM 2T

342 Henry Ljungqvist MM 2B

341 Timo Karvinen MM 1T

340 Fredrik Höglund Kronoby Manskör, FSM 1T

339 Tryggve Forssell ÅSMA 2B

338 Tom Österlund PM, FSM 1T

337 Kurt-Erik Långbacka PM 1B

336 Stefan Westerbladh BSB 1B

335 Peik Jansson BSB 2T

334 Peter Floman BSB 2B

333 Peter Backman BSB 1T

332 Dennis Holmlund MM 1T

331 Leif Bergström MM 2B