HELAN GÅR SITSEN I ÅBO 15.10.2022

Bordsviseprojektet ’Helan går’ kulminerar den 15. oktober i en storsits på Kåren i Åbo. Då kommer mer än 200 manssångare att sammanstråla vid en trerätters middag som varvas med de bordsvisor som introducerats på Helan går Facebook-sidan under det gångna året. Till dessa hör bordsvisorna som ingår i FSM:s standardrepertoar (Helan, Halvan, Tersen osv.), men även bordsvisor som sjungs mera lokalt. Medlemskörerna som introducerat visorna under året leder sången.

Före storsitsen kommer FSM:s körledare att samlas till en träff med temat 'Innovativ medlemsrekrytering eller Hur kan vi sköta medlemsrekryteringen mycket bättre än hittills?'. Resultatet från brainstorming-sessionen kommer att delges alla medlemskörerna. 

 

 

SÅNGARTINGET 2023

Sångartinget ordnas följande gång den 4.-7.5.2023 i Mariehamn. 

Torsdagen den 4.5.2023 träffas körernas dirigenter och ordföranden. Körmedlemmarna anländer på fredag den 5.5.2023.

Vi hoppas att FSM:s alla körer möter upp med glädje och sång! 

Tillsammans är vi starka och vi kan alla lära oss av varandra. Unga av äldre, äldre av unga. Körerna i norr av körerna i söder och naturligtvis vice versa. Stads- och landsortskörer. Små och stora körer. Kvartetter!

Något vi också ser fram emot är att körer med olika inriktning ska träffas och ta del av varandras styrkor och erfarenheter.