FÖRBUNDSMÖTE 27.3.2021

Medlemskörerna i Finlands Svenska Manssångarförbund rf håller förbundsmöte lördagen den 27.3.2021 kl 13. Mötet hålls virtuellt på Teams.

På förbundsmötet behandlas de i paragraf fyra i förbundets stadgar nämnda ärenden, som kommer an på förbundsmötet. Dessutom kommer vi att behandla ett förslag som möjliggör distansdeltagande i förbundsmöten också framöver.

Anmälningstiden gick ut den 12.3.2021. Möteslänken skickas till deltagarna i god tid före mötet.
 

HISTORISKT MÄSTARSÅNGARPROV

Mästarsångarprovet ordnades med strikta Corona-arrangemang i Karis söndagen den 31.1.2021. Sammanlagt tio sångare deltog. Följande sex sångare klarade provet och kan från och med nu stolt titulera sig mästarsångare:

  1. Nils Lindroos, Ekenäs Manskör
  2. Kurt Svens, Sällskapet Muntra Musikanter
  3. Asser Kaksonen, Sällskapet Muntra Musikanter
  4. Felix Lönnqvist, Manskören Raseborg
  5. Johan Nyholm, Manskören Raseborg
  6. Roger Lönnberg, Manskören Raseborg

FSM gratulerar de nybakade mästarsångarna!

Det skrevs FSM-historia i Karis: En tonåring klarade mästarsångarprovet!

Blott 19-årige Felix Lönnqvist är sannolikt den yngste sångaren hittills att klara det omfattande sångprovet. Och han klarade det med bravur! 

Felix Lönnqvist tillsammans med förbundsdirigent Henrik Wikström och förbundsordförande Håkan Björk.

 

Här hittar du detaljerad information om mästarsjungandet.