Läs Kvartetten 4 / 2017

 


 

 

Finlands svenska manssångarförbund

Meddelande från förbundsordföranden

Kära Sångarbröder!

Vårt moderförbund FSSMF byter medlemsregister ​från och med den 1.6 2018. Beslutet togs av FSSMF's styrelse den 7.4 och i dokumentet här hittar ni mer information om den förestående ändringen.

De av FSM's körer som använder Membra bör ladda ned alla uppgifter från Membra i Excel format till egen dator, för att ha informationen lagrad för eget framtida bruk. Dessa körer är Nykarleby Manskör, Mariehamnskvartetten och Kristinestads Manskör.
OBS! Membra kommer att avslutas och det är sedan inte möjligt att hämta uppgifter därifrån efter den 30.5.2018.

Varje kör bör utse en medlemsregisteransvarig. Denna person skall sedan kontakta henrik.lillhannus@fssmf.fi eller melker.olenius@fssmf.fi och be om inloggningsuppgifter till det nya medlemsregisterprogrammet. Henrik och Melker är också dem man skall vända sig till i frågor om detaljer rörande det nya registret.

Alla FSM's medlemskörers koristinformation kommer att laddas upp i den nya medlemsregisterbasen centralt och körens medlemsregisteransvarige behöver sedan endast gå in och kontrollera att uppgifterna är korrekta.

Skolningstillfällen i användning av det nya medlemsregistret kommer att ordnas i flera repriser och på olika orter runt om i Svenskfinland.
Datum för Mariehamn är ännu oklart, men info kommer att skickas ut närmare. Fler skolningstillfällen kommer sedan ännu att ordnas inkommande höst. En skolningsvideo kommer också att finnas att tillgå från och med den 20.4 via FSSMF's hemsida.

Jag hoppas att ni kan delta i något av skolningstillfällena och/eller med skolningsvideons hjälp kunna börja använda registret.

Undertecknad har testat programmet och tyckte att det motsvarade de förväntningar man kan ställa på ett medlemsregister. Det enda som tillsvidare saknas är möjligheten för körerna att med ett knapptryck sända ut t.ex fakturor för medlemsavgiten. Även denna brist kommer dock att åtgärdas så att fakturering kan skötas via registret (se kopia av e-mail här nedanför).

Med hjälp av instruktionen här nedanför kan man sköta medlemsfakturering eller sitsfakturering eller vad det må vara, redan nu. 

Jag beklagar den brådskande tidtabellen, men hoppas att även manskörerna kan hörsamma uppropet och övergå till att använda det nya medlemsregistret innan sommaren.

Jag önskar er alla en Glad och Sångfylld Valborg!

Hasse Lillkull
förbundsordförande


 

 

Inga händelser på kommande