MÄSTARSÅNGARVECKOSLUT 28.-29.1.2023

Veckoslutet 28.-29. januari 2023 ordnas för sista gången ett traditionellt mästarsångarveckoslut med möjlighet att avlägga mästarsångarprovet.

Från och med 2024 kommer saken att ta ny form då vi inför sångarmärkena 10, 20 och 30 Karat. 

Ta chansen att bli mästarsångare och anmäl dig med e-post till hakan.bjork@starbrix.com. Deadline för anmälan är 31.12.2022. Mästarsångarveckoslutet ordnas (i Åbo med ÅSMA som lokal värd), om tillräckligt många anmäler sig. 

Utmaning: Bli FSM:s första dubbelmästarsångare! Det har du möjlighet att bli om du klarar provet i en annan stämma än första gången du blev mästarsångare. Knappast klarar du det...eller klarar du?

Här ett dokument med info om mästarsångarrepertoaren och om mästarsångarveckoslutet och -provet. 

 

SÅNGARTINGET 2023

Sångartinget ordnas den 5.-7.5.2023 i Raseborg

Hotell, konsert och festplatser är redan bokade och programmets huvudlinjer är klara. Program kommer att ordnas både i Ekenäs och i Karis.

Vi kan redan nu lova ett hejdundrande Sångarting:

  • Vi kommer att få sjunga mycket, både nya sånger och sådana sånger vi kan från tidigare.
  • Vi kommer att få sjunga i mindre ensembler, i egen kör och tillsammans med sångare från andra körer.
  • Vi kommer att få lära oss och uppleva något nytt.
  • Vi kommer att synas och höras i Raseborg.
  • Vi kommer att ha tid att umgås och ha roligt. Riktigt roligt!

Inom november månad kommer vi att informera mera detaljerat om Sångartingets program, om hur man anmäler sig och hur man bokar hotell.

Vi räknar med att sånghäftet, som kommer att användas under Sångartinget, kommer att vara körerna tillhanda under första halvan av januari 2023.

Tillsammans är vi starka och vi kan alla lära oss av varandra. Unga av äldre, äldre av unga. Körerna i norr av körerna i söder och naturligtvis vice versa. Stads- och landsortskörer. Små och stora körer. Kvartetter!

Något vi också ser fram emot är att körer med olika inriktning ska träffas och ta del av varandras styrkor och erfarenheter.

Vi hoppas att FSM:s alla körer möter upp med glädje och sång!