MÄSTARSÅNGARPROVET DEN 31.1.2021

 

Mästarsångarprovet kommer att ordnas i Karis söndagen den 31.1.2021.

Däremot ordnas inte till mästarsångarveckoslutet traditionellt hörande lördagsövning och sits pga av Corona-pandemin.

Mästarsångarprovet kommer att ordnas så att inga folksamlingar bildas. Ett dagsschema kommer att uppgöras och varje provdeltagare får en tid då han ges möjlighet att sjunga upp.

Anmälan till mästarsångarprovet görs senast söndag 17.1 kl 23:59 till hakan.bjork@starbrix.com. Vid anmälan bör man meddela namn, kör, stämma och om man sjunger individuellt eller i egen kvartett. Därtill telefonnummer o e-postadress.

Deltagande i mästarsångarprovet är gratis.

 

 

Här hittar du detaljerad information om mästarsjungandet.

 

Välkommen med!