FSM:s adress

 

Finlands svenska manssångarförbund r.f.

c/o Håkan Björk
Henriksgatan 6 A 22
10300 Karis

 

FSM:s styrelse

Ordförande
Håkan Björk
+358 40 555 2088
ordforande(at)manskor.fi
 

Övriga styrelsemedlemmar
 
1. Norra Österbotten
Michael Kronlund
040 841 2225
Michael.Kronlund(at)eurmark.fi
 
2. Södra Österbotten
Kaj Holm
050 517 0123
kajp.holm(at)gmail.com
 
3. Åboland & Åland
Otto Lindén
Sekreterare
040 509 6932
sekreterare(at)manskor.fi

4. Västnyland
Olle Johansson
Viceordförande
010 281 2330
lilleolle(at)lillolle.fi
 
5. Östnyland
Mika Kosunen
040 589 2843
mikakckosunen(at)gmail.com
 
6. Helsingfors
Tom Lindberg
040 750 4638
tom.o.lindberg(at)gmail.com