Om Stödets understödsverksamhet

STÖDET r.f. har till uppgift att stöda manskvartettsången (läs: manssång i allmänhet och kvartettsång i synnerhet) inom manssångarförbundet. I praktiken betyder detta att föreningen samlar in medlemsavgifter för att kunna dela ut en stor del av dem till de finlandssvenska manskörerna. En del av de insamlade medlen placeras långsiktigt på kapitalmarknaden för att ge avkastning till kommande understödsändamål. Men en annan stor del av de insamlade medlen delas ut för att understöda avsedda ändamål. Dessa understödsformer är bl a Kvartetten och FSM, manskörerna, kompositioner och arrangemang, kvartettsång, idépriser osv. Stödets aktuella kassaläge utgör utgångsläge för beviljande av understöd. I ansökan, som kan vara fritt och kort formulerad, bör ändamålets manssångskaraktär och totala utgifter samt givetvis mottagare och brukstidpunkt uppges. Ansökan riktas till Stödets styrelse och sänds till ordförande.

Understöd till FSM samt dess medlemsmanskörer under 2000-talet

Understöd till FSM under 25 år 30 000 euro samt dessutom följande understöd dess medlemskörer:

2024
Kristinestads Manskör för Bellman-projekt
Sällskapet MM för Mozarts Requiem-projekt

2023
Manskören Frihetsbröderna för konsertresa
WSG seniorkören för CD bandning
Sibbo Sångarbröder för jubileum

2022
Runebergskören för manskörsarrangemang
Kyrkslätts Manskör för jubileum

 

2021
Manskören Frihetsbröderna för konsert och komposition

 

2020
Manskören Raseborg för webbsidornas utveckling

 

2019
Inga understöd

 

2018
Kristinestads Manskör för kompositionstävling
Närpes Manskör för historik
Sällskapet MM för beställningsverk
Sibbo Sångare för jubileum

 

2017
Wasa Sångargille för sångarting/trycksaker

 

2016
Inga understöd

 

2015
Gamlakarleby Manskör för konsert och komposition
Coro Finlandia VI för programhäfte och dyl.
Manskören Frihetsbröderna för konsert och komposition

2014
Runebergskören BSB för Sångarting/domararvoden

2013
Kristinestads Manskör för konsert

2012
Brahe Djäknar för skivor och historik

2011
Kyrkslätts Manskör för arrangemang
Manskören Frihetsbröderna för konsert
Pargas Manskör för resa (FSM75)
Ekenäs Manskör för resa (FSM75)
Brahe Djäknar och Brahe Ärkedjäknar för resa (FSM75)
Mariehamns Kvartetten för resa (FSM75)
Sångargillet i Lappträsk för resa (FSM75)
Wasa Sångargille för resa (FSM75)
Kristinestads Manskör för resa (FSM75)

2010
Närpes Manskör för projekt
Runebergskören BSB för skiva
Wasa Sångargille Seniorkören för jubileum
Manskören Raseborg för Cherubini-projektet gemensamt
Pargas Manskör för Cherubini-projektet gemensamt
Åbo Sångarbröder Musices Amantes för Cherubini-projektet gemensamt
Gamlakarleby Manskör för resa (FSM75)
FSM/Coro Finlandia V för resa (FSM75)
FSM/Coro Finlandia V för programbok och konserter
Kyrkslätts Manskör för arrangemang

2009
Gamlakarleby Manskör för projekt
Manskören Raseborg för projekt
Manskören Frihetsbröderna för fana

2008
Kristinestads Manskör för projekt
Sibbo Sångarbröder för jubileum

2007
Mariehamns Kvartetten för konsert
Åbo Sångarbröder Musices Amantes för jubileum

2006
FSM/Coro Finlandia III för arrangemang

2005
Gamlakarleby Manskör för projekt
Åbo Sångarbröder Musices Amantes för sångarting

2004
FSM/Coro Finlandia II för projekt
Ekenäs Manskör för projekt
Runebergskören BSB för projekt

2002
Kyrkslätts Manskör för arrangemang
Wasa Sångargille för projekt