FSM:s styrelse

Ordförande
Håkan Björk

Övriga styrelsemedlemmar
 
1. Norra Österbotten
Johan Tonberg
Sekreterare
050 409 3085
sekreterare(at)manskor.fi
 
2. Södra Österbotten
Kaj Holm
050 517 0123
kajp.holm(at)gmail.com
 
3. Åboland & Åland
Otto Lindén
040 509 6932
otto.linden(at)abo.fi

4. Västnyland
Olle Johansson
Viceordförande
010 281 2330
lilleolle(at)lillolle.fi
 
5. Östnyland
Mika Kosunen
040 589 2843
mikakc.kosunen(at)gmail.com
 
6. Helsingfors
Tom Lindberg
040 750 4638
tom.o.lindberg(at)gmail.com