FSM:s styrelse 2018

Ordförande
Hasse Lillkull
+358 40 455 11 30
hasse.lillkull(at)gmail.com

Styrelsemedlemmar
 
1. Norra Österbotten
Johan Tonberg
Sekreterare
050 409 3085
johan.tonberg(at)gmail.com
 
2. Södra Österbotten
Tomas Toivonen
0400 660 594
tomas.toivonen(at)botniabolt.fi
 
3. Åboland & Åland
Tom Österlund
Viceordförande
040 5007817
tom.osterlund(at)paroc.com

4. Västnyland
Olle Johansson
010 281 2330
lilleolle(at)lillolle.fi
 
5. Östnyland
Peter Floman
040 5787 587
peter.floman(at)pp.inet.fi
 
6. Helsingfors
Tom Lindberg
040 750 4638
tom.o.lindberg(at)gmail.com