Musiknämnd

 

Henrik Wikström, Helsingfors, förbundsdirigent och ordförande

Stefan Wikman, Vasa, vicedirigent

Teddy Granroth, Karis, vicedirigent

Martin Segerstråle, Sibbo, vicedirigent

Krister Norrgrann, Mariehamn, medlem

Simon Djupsjöbacka, Helsingfors, medlem