Funktionärer
 
Skattmästare
Peter Nynäs
044 023 3714
peter.nynas(at)pncservice.fi
 
Arkivansvarig
(Gemensam med Stödet r.f.)

Tryggve Gestrin
040 839 3152
tgestrin(at)gmail.com