Vad är Stödet?

Stödet r.f. är en ideell förening med uppgift att stöda Finlands svenska manssångarförbund och manskvartettsången inom detsamma. I praktiken betyder detta att föreningen samlar in medel på olika sätt för att sedan kunna dela ut en stor del av dem till ändamål som står den finlandssvenska manssången nära. Läs mera...

Bli understödsmedlem du också

På Stödets insamlingssida är de årliga medlemsavgifterna och bidragen från medlemmarna de klart viktigaste intäkterna men också gåvor och testamenten från andra donatorer samt försäljning av märken och hyllningsadresser utgör betydande intäktskällor.
Bli medlem du också och var därigenom med om att trygga manssångarveksamheten även i framtiden.
Medlemsavgiften är endast 10 €/år och medlemsansökan kan skickas per e-post till Stödets ordförande med adressen gilbert.appelgren(at)kolumbus.fi

Läs mer om Stödets understödsformer här