Vad är Stödet?

Stödet r.f. är en ideell förening med uppgift att stöda Finlands svenska manssångarförbund och manskvartettsången inom detsamma. I praktiken betyder detta att föreningen samlar in medel på olika sätt för att sedan kunna dela ut en stor del av dem till ändamål som står den finlandssvenska manssången nära. Läs mera...

Bli understödsmedlem du också

För Stödets medelinsamling är de årliga medlemsavgifterna och bidragen från medlemmarna de viktigaste intäkterna men också gåvor och testamenten från andra donatorer samt försäljning av märken och hyllningsadresser utgör betydande intäktskällor.

Bli medlem du också och var därigenom med om att trygga manssångarverksamheten i framtiden. Medlemsavgiften är endast 15 euro/år och anmälningar kan ringas, postas eller mejlas Stödets ordförande (kontaktuppgifter på anslutningsblanketten). Blanketter för anmälning av en ny medlem finns här eller för många på samma gång till Stödet här.