Stödets styrelse för verksamhetsperioden 2017 - 2018

Ordförande
Gilbert Appelgren, Kyrkslätt
gilbert.appelgren(at)kolumbus.fi

Sekreterare
Ralf Sandbacka, Nedervetil
ralf.sandbacka(at)luukku.com

Styrelsemedlemmar
Carl-Gustaf Bäck, Kyrkslätt
Tryggve Gestrin, Helsingfors
Tommy Hammarberg, Vasa
Kent Rosenback, Kristinestad
Gustav Sundström, Pargas

Materialförvaltare:

(Gemensam med FSM)
Tryggve Gestrin
Gamlasvägen 4 D 5
00420 Helsingfors
040 8393152
tgestrin(at)gmail.com