Stödets styrelse för verksamhetsperioden 2024 - 2025

Ordförande
Gilbert Appelgren, Kyrkslätt
gilbert.appelgren(at)kolumbus.fi
0500 407 078

Sekreterare
Uppgiften sköts tillsvidare av ordförande

Styrelsemedlemmar
Carl-Gustaf Bäck, Kyrkslätt
Tryggve Gestrin, Kyrkslätt
Tommy Hammarberg, Vasa
Kent Rosenback, Kristinestad
Gustav Sundström, Pargas

Materialförvaltare:

(Gemensam med FSM)
Tryggve Gestrin
040 839 3152
tgestrin(at)gmail.com